Sat Chidea nr.23, com. Vultureni - 407598, jud. Cluj, RO
Tel. +40722 292741, www.kide.ro, office@kide.ro
 
A Kide Egyesület alapítói célul tűzték ki, hogy újból felvirágoztassák ezt a Kalotaszeghez és a Mezõséghez közel esõ magyar szigetet.
 
 
 Az egyesületröl
Lombhullató erdők karéjában, Kolozsvártól 30 km.re a megyekozponttol eszak-nyugatra fekszik egy valamikor szebb időket is megért zsákfalu - KIDE - .

A Kide Egyesület alapítói célul tűzték ki, hogy újból felvirágoztassák ezt a Kalotaszeghez és a Mezőséghez közel eső magyar szigetet.

A kommunista rendszer idején a helyi fiatalok közeli vagy távolabbi városokba Kolozsvárra, Szamosújvárra, de sokan közülük a határon túlra mentek jobb jövő reményében. A századelőn több mint ezer lakost számláló Kidének 2005-ben 170 állandó lakosa van. Ebből 60 személy 70 éven felüli. A faluban 19 román nemzetiségű személy él. Az üresen maradt házakat főleg kolozsvári, dési vagy szamosújvári magyarok vásárolják meg hétvégi háznak, számuk ma már eléri a 165-öt. Kevés fiatal maradt a faluban, a helyi óvóda és az iskola megszűnt. Már csak a templom az a hely, ahol megszakítatlanul folyik a közösségi élet. Kide ebböl a szempontból is a szórvány magyarság fennmaradásának példaképe lehetne. A mind gyakoribb temetesekkor negy templom harangja kiseri a gyaszmenetet, espedig reformatus, katolikus, unitarius es ortodox.

A megmaradást szolgáló intézmények hiányában egy közösség halálra van ítélve. Noha Kidében egyelőre megszűntek az oktatási intézmények, a közösségépítéssel a helyi református, katolikus és unitárius egyház és az idén alakult civil szervezet foglalkozik. A kisszámú helyi fiatalság és az elöregedő közösség miatt egyre nagyobb földterületek állnak megműveletlenül, a valamikor állattartásáról (kecske és bivaly) is híres faluban veszélyesen lecsökkent az állatállomány és ezzel együtt az életszínvonal és az életminőség is.
Kide bemutatása után talán magátólértetődőnek látszik, hogy a román többségi falvak „szoritásában”élő kis magyar sziget megmentése céljává vált egy tenniakaró csoportnak.Az inditást Kidébe hazalátogató, szülőfalujáról KÉT SZÓLLAMBAN cimmel dokumentumfilmet forgató KOVÁCS ANDRÁS budapesti filmrendező adta meg. A tettek megelőzték az egyesület törvényes beiktatását.A Csákány Árpád tulajdonában már-már lebontásra kerülő öreg házat magánadományok, közmunka segitségével a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai útmutatása alapján felujjitották.Felújjitás elötti ház és1869 évszámot viselő sövénykéményének fotói diszitik HÁZ és EMBER cimmel VARGHA LÁSZLÓ -KIDE ÉS A BORSA-VÖLGY NÉPI ÉPITÉSZETE forráskiadvány első kötetét.

2004- -ben a hagyományos Falunap-alkalmából igen tisztelt vendégek , mint KOVÁCS ANDRÁS, KALLÓS ZOLTÁN, népes közönség jelenlétében megtörtént a TÁJHÁZ felavatása.2005 január 21. hivatalosan is bejegyzést nyert ASOCIATIA KIDE EGYESULET, a következő alapitótagokkal.:
- Csákány Árpád - Kide
- Érsek Lidia - Kide
- Jakab Berta - Kide
- Káptalan Erna - Kolozsvár
- Kiss János - Kolozsvár
- Konc Magda - Szamosújvár
- Kóos Monica Margareta - Kolozsvár
- Kovács András - Budapest
- Lukács Éva - Dés
- Mezei Erzsébet - Kolozsvár
- Pászkány Edit Borbála - Kolozsvár
- Péter Júlia - Kolozsvár
- Polcz Alaine - Budapest
- Szabó Edit - Kide.

Az egyesület létrehozására talán az utolsó 24 órában került sor, ugyanis olyan nagyméretű elbizonytalanodás, a kisszámú fiatalságban, öregek munkaerejének fogytán egyre növekvő földterületek állnak megműveletlenül, valamikor állattartásáról is hires faluban veszélyesen lecsökkennő állatállomány az életszinvonal és életminőség negativ változásához vezet.Összefogásra információ átadásra, fejlesztési lehetőségek megtalálására, igen komoly felkészitő irányitó munkára van szükség KIDE Egyesület alapitó tagjai felmérve a valós helyzetet, célul tűzték ki, KIDE szocio-kulturális hagyományainak feltárását, megörzését, népszerüsitését, kulturális, élet fellenditését. Európai únióba való belépés elött igen nagy kihivásnak kell eleget tennie a határon túl élő néhol igen kisszámú magyar közösségeknek.Kellő felkészités hiányában talajt vesztett közösségekké vállhatnak.Egyesületünk 2005 október-2006 májús közötti időben szakemberek részvételével KIDE FÓRUM cimmel konkrét felkészitési programot szervez a falu lakói valamint a környék román többségű falvak magyar lakói számára.Első előadást Barabási Ferenc a dési Mezőgazdasági Konzultációs Iroda tanácsadó munkatársa tartotta.Bemutatta a SAPHARD PROGRAM mezőgazdaságra vonatkozó lehetőségeit, konkrét válaszokat adott kidei mezőgazdasági viszonyoknak megfelelő fejlesztési lehetőségekre.

KIDE Egyesület támogat minden kezdeményezést , mely az informálást, tanácsadást, hálózatépitést, felkészitést szolgáló programok megvalósitásához vezet.Hiányos infrastruktura, anyagi-dologi eszközök hiánya megneheziti úgy az irányitást mint a megvalósitást. Célunk egy müködő magyar sziget KIDE- összekapcsolása közelebbi vagy távolabbi és miért ne határon túli magyar közösségekkel , egymás hagyományainak, gazdasági kulturális értékeinek megismerése, információ átadás, mindez a megmaradás, fejlődés, jegyében.
© ASOCIATIA KIDE EGYESÜLET   designed by Robilix WEB